Orientujeme se na využití špičkové techniky, bez které není možné náročné cíle a úkoly splnit. Naše budoucnost je spjata s ideou Průmyslu 4.0, především s virtuálním zprovozněním a 3D tiskem.

Siemens LogoProcess Designer LogoProcess Simulate Logo
01

Plánování

Díky dlouholetým zkušenostem naplánujeme projekt kompletně. Analyzujeme výrobní proces a dokážeme vytvořit kompletní workflow od logistiky až po samotný výrobní proces.

Dodržení výrobních kapacit podložíme výpočty a celý proces pak dále odsimulujeme.

Process Designer umožňuje efektivně otestovat všechny možné úskalí již v konstrukční fázi. Rozplánování pracovišť a časové analýzy jsou klíčovým prvkem pro správné fungování zařízení a celých linek. Vytváříme tak virtuální prostředí, které tvoří základní páteř digitální továrny a umožňuje tak zákazníků větší prostor pro variabilitu jejich zařízení. Dále pak dokáže spravovat a archivovat data o aktuálním stavu zařízení z hlediska dalšího rozšíření a úprav.

Process Simulate poskytuje možnost společně plánovat, analyzovat a spravovat výrobní procesy pro celé závody, linky a jednotlivé operace. S použitím objektově orientované technologie, podnikových knihoven prostředků a operací, osvědčených výrobních postupů a ověřených zkušeností, můžete vytvářet optimální procesy a přizpůsobit se více variantám výrobků.

02

Engineering

Zabýváme se kompletním engineeringem, analýzami, simulacemi a optimalizacemi ve vývoji produktů zejména v automobilovém, leteckém a strojírenském průmyslu. Poskytujeme inženýrské služby, pomáháme u klientů zavádět CAE nástroje do praxe a zabezpečujeme technickou podporu.

Realizace projektů
03

Realizace projektů

Pro mnohé klienty zajišťujeme realizaci projektů jak z pozice dodavatele, tak z pozice kontroly dodavatelů přímo pro zákazníka. Naši pracovníci dohlížejí každý den na správnou instalaci a kontrolu dle smluvních podmínek. Dále pak celé zařízení otestujeme, uvedeme do provozu a popřípadě doladíme nedostatky přímo s dodavatelem.

Catia Logo
04

CAD Design

Konstrukční řešení navrhneme a zpracujeme podle zavedených standardů.

 • Návrh zařízení ve
 • 3D řešení
 • Výrobní a 2D dokumentace
 • Kusovníky a soupisy nakupovaných komponentů
 • Statické výpočty a FEM analýzy
 • MTM a ergonomické analýzy
ePlan loog
05

Elektro engineering

Dle vašich požadavků nebo potřeby projektu vytvoříme kompletní projekt elektroinstalace do zařízení. Specializujeme se na průmyslové rozvaděče, výrobní zařízení a dopravníkovou techniku.

 • Vyprojektování kompletní elektro-dokumentace.
 • Zadaní a dozor při výrobě.
 • Kontrola při zprovoznění.
 • Integrace a úpravy stávajících zařízení.
 • Cenové kalkulace.
 • Certifikace dle platných norem.
Rockwell Automation LogoStudio 5000 LogoSiemens TIA Portal Logo
06

Softwarové řešení

Máme dlouholeté zkušenosti s programováním v Step5, Step7,TIA Portal a WinCC od firmy Siemens. Produkty od Siemens jsou momentálně nejrozšířenější v našem regionu. S firmou Siemens spolupracujeme již dlouho dobu, a proto od nich využíváme i produkt Process Simulate v nejvyšší možné konfiguraci pro virtuál commisioning. Tento nástroj využíváme zejména pro ověření softwaru do řídících prvků. Ověří se tím tak správnost softwaru do PLC a robotů.

Nová disciplína virtual commisioning je úzce spojená s výrobci průmyslových robotů. Momentálně využíváme RCS moduly pro Kuka , Fanuc a ABB roboty.
Umožňuje nám to reálně naprogramovat controler robota v Process Simulate. Vidíme tak celou sekvenci robotické buňky a jsme schopni jí efektivně optimalizovat. Celá syntaxe programů je reálná a komunikace jsou simulovány přímo fyzicky s PLC nebo s PLC emulátorem.

Naši zákazníci využívají i produkty firmy Rockwell Automation. PLC and HMI zařízení Allen Bradley má svá specifika a jsou dalším velkým hráčem na trhu. Pomocí Studia 5000 Logix Designer a Factory Talk není problém naprogramovat vše dle vašich představ.

S nástupem IOT se rozšiřuje i jiný přístup k runtime PLC zařízením. Moderní přístup řízení je reprezentován systémem CODESYS V3. Volnost a moderní přístup k programování v automatizaci je poměrně nový směr a výrobci jako Turck, Schneider, Beckhoff či Festo na něho spoléhají. Výhodou tohoto systému je přístup ke klasickým programovacím jazykům jako je Python přímo v PLC runtime programu. V kombinaci s multiprotokolární technologií na jednom PLC nám umožňuje jednoduše se propojit s nadřazenými systémy bez využití dalších OPC serverů.

Prusa Research LogoUltimaker Logo
07

3D tisk

Využíváme 3D tisk k ověření funkčnosti konstrukčních návrhů, montážních nástrojů nebo tvarových dílů.

Technologie 3D tisku se stává plnohodnotnou výrobní metodou skvěle doplňující tradiční postupy a zkracuje čas mezi návrhem a finálním řešením. Nabízí významnou konkurenční výhodu a přináší úsporu času a financí. Z prototypů se tak často stávají funkční díly nebo přípravky.

Rádi se budeme podílet na vašich projektech.

Kontaktujte nás